Λευκωσία: Δύο νέα χρηματοδοτικά σχέδια, το Ηλιοτρόπιο «Κατοικείν» και το Ηλιοτρόπιο «Επιχειρείν», που αφορούν την προώθηση της πράσινης ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου ο Συνεργατισμός.

H πρώτη χρηματοδοτική λύση του Σχεδίου Ενεργειακών Επενδύσεων «Ηλιοτρόπιο Κατοικείν» αφορά στην εγκατάσταση οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος μέχρι 3ΚW στην οικία τους, συνδεδεμένα με το δίκτυο, με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων – «net metering» και απευθύνεται σε ιδιώτες μόνιμους κάτοικους Κύπρου: 

Το σχέδιο προσφέρει ελκυστικό επιτόκιο 4,25% με εμπράγματη εξασφάλιση και 4,95% χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση, περίοδο αποπληρωμής μέχρι 7 χρόνια, μέγιστο ποσό χρηματοδότησης €6.000 και αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων σε όλη τη διάρκεια του δανείου. Προσφέρεται επίσης περίοδος χάριτος μέχρι 6 μήνες καθώς και εγγυήσεις από ένα ή δύο αξιόχρεους εγγυητές. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν απαιτείται καμία συνεισφορά από τον πελάτη καθώς το δάνειο δύναται να καλύψει μέχρι και 100% του κόστους  αγοράς του συστήματος. 

Σε σχέση με την δεύτερη χρηματοδοτική λύση αφορά τη συμμετοχή ιδιωτών στο σχέδιο «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» του υπουργείου Ενέργειας, προσφέρει χρηματοδότηση για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο κόστος για την ενεργειακή αναβάθμιση της οικίας. Το επιτόκιο για το συγκεκριμένο σχέδιο κυμαίνεται από 3,85%-4,50% ανάλογα με το ύψος της ίδιας συνεισφοράς και δίνεται περίοδος αποπληρωμής μέχρι 10 χρόνια. Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης φτάνει τις €50.000. Και στα δύο σχέδια τα αρχικά έξοδα ανέρχονται στα €30. 

Όσον αφορά το χρηματοδοτικό σχέδιο Ηλιοτρόπιο «Επιχειρείν» η πρώτη χρηματοδοτική λύση αφορά την εγκατάσταση μεγάλων φωτοβολταϊκών συστημάτων  αυτοπαραγωγής μέχρι 500ΚW και απευθύνεται σε Επιχειρήσεις ή Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Το σχέδιο προσφέρει ελκυστικό σταθερό επιτόκιο 2,80%-3,75% ανάλογα με το ύψος της ίδιας συνεισφοράς, περίοδο αποπληρωμής μέχρι 12 χρόνια, μέγιστο ποσό χρηματοδότησης €600.000 και αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων σε όλη τη διάρκεια του δανείου ενώ προσφέρεται περίοδος χάριτος μέχρι 12  μήνες. 

Η δεύτερη χρηματοδοτική λύση αφορά τη συμμετοχή στο σχέδιο «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις», του υπουργείου Ενέργειας Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

Μεταξύ άλλων, προσφέρει χρηματοδότηση για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο κόστος για την ενεργειακή αναβάθμιση της επιχείρησης. Η χορηγία από το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατατίθεται στο δάνειο με αποτέλεσμα τη μείωση του υπολοίπου. 

Το σχέδιο προσφέρει ελκυστικό σταθερό επιτόκιο 2,80%-3,75% ανάλογα με το ύψος της ίδιας συνεισφοράς, περίοδο αποπληρωμής μέχρι 12 χρόνια και μέγιστο ποσό χρηματοδότησης €400.000. 

Και στα δύο σχέδια απαιτείται ίδια συνεισφορά τουλάχιστον 20% του κόστους και εμπράγματες εξασφαλίσεις ενώ τα αρχικά έξοδα ανέρχονται στα €70.

Σε όλα τα σχέδια υπάρχει το δικαίωμα δυνατότητας πρόωρης, μερικής ή ολικής αποπληρωμής του δανείου ανά πάσα στιγμή.

Πηγή: Φιλελεύθερος