Σχετικά με εμάς

Η CSF SOLAR TRUST δραστηριοποιείται, κυρίως στον τομέα των Φωτοβολταϊκών με στόχο την ανάπτυξη και την εξάπλωση τους στον Κυπριακό χώρο, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων και στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες ενεργειακές ανάγκες των Κυπρίων καταναλωτών, η CSF SOLAR TRUST αναλαμβάνει υπεύθυνα και με συνέπεια τον πλήρη σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη συντήρηση οικιακώνεμπορικών και αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων, παρέχοντας με ασφάλεια ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από τον ήλιο σε πολύ λογικές τιμές.

Επιπλέον, όλος ο εξοπλισμός της CSF SOLAR TRUST είναι άριστης ποιότητας και εγκαθιστάται από έμπειρους τεχνικούς για καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο.

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η CSF SOLAR TRUST στους πελάτες της συμπεριλαμβάνουν:

  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Σχεδιασμό & Εγκατάσταση Διασυνδεδεμένων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Net Metering
  • Σχεδιασμό & Εγκατάσταση Αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
  • Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Πρόσφατα Έργα