Περιγραφή Φωτοβολταϊκού Συστήματος
Περιοχή:Γέρι
Ισχύς:3kWp
Τύπος Πλαισίων:KIOTO KPV 250 PE
Τύπος Μετατροπέα:SolarMax 3000P
Σε Λειτουργία:Δεκέμβριος 2014