Πλεονεκτήματα Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Η ηλιακή ενέργεια αποτελεί μια ανεξάντλητη, καθαρή και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Η αξιοποίηση της με τη χρήση των φωτοβολταϊκών παρέχει ανεξαρτησία και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία εξαιτίας της ιδιότητας των φωτοβολταϊκών συστημάτων να μετατρέπουν άμεσα την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Τα φωτοβολταϊκά, πέραν από την παραγωγή καθαρής και φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας, μπορούν με ορθό σχεδιασμό ενσωμάτωσης τους σε κτίρια να παρέχουν επιπλέον λειτουργίες, όπως: θερμική προστασία και μόνωση, προστασία από τον ήλιο και το Θόρυβο, σκίαση κ.α.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών είναι:

  • Απευθείας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και σε συννεφιασμένες μέρες.

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής (άνω των 25 χρόνων) και αξιοπιστία κατά τη λειτουργία.

  • Συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), καθώς με τη λειτουργία τους αποφεύγεται η χρήση συμβατικών πηγών ενέργειας (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακας).

  • Λειτουργούν αθόρυβα και έχουν μηδενικές εκπομπές ρύπων.

  • Έχουν μικρό λειτουργικό κόστος, δεν απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και χρειάζονται ελάχιστη περιοδική συντήρηση (απλός καθαρισμός της επιφάνειας των πλαισίων).

  • Μπορούν να εγκατασταθούν σε απομονωμένες περιοχές και να λειτουργούν ως αποκεντρωμένες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

  • Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του συστήματος ανάλογα με τις ανάγκες, ενώ μπορούν να συνδυαστούν και με άλλες πηγές ενέργειας (υβριδικά συστήματα). Έτσι, αν η ζήτηση ενέργειας αυξηθεί υπάρχει η δυνατότητα αύξησης της παραγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των φωτοβολταϊκών συστημάτων (π.χ. οικιακά, εμπορικά και αυτόνομα φωτοβολταϊκά), παρακαλώ κατευθυνθείτε στο τμήμα της σελίδας μας με τις εφαρμογές των φωτοβολταϊκών.

Eρευνητικό Έργο PV-net

Ενημερωθείτε για το ερευνητικό έργο PV-net metering που στόχο έχει την προώθηση της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας και μάθετε για τα πολλά οφέλη που μπορείτε να έχετε.