Τα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα Net Metering είναι ο πλέον δημοφιλής τύπος φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο, αφού δίνουν τη δυνατότητα σε οικιακούς καταναλωτές να παράγουν μέρος ή το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν (περίπου 4800kWh τον χρόνο), εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι 5kWp στην στέγη τους.

Τα βασικά μέρη ενός διασυνδεδεμένου συστήματος συμψηφισμού είναι τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, ο μετατροπέας του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο και ο αμφίδρομος μετρητής της ΑΗΚ που μετρά την ενέργεια που χρησιμοποιείται από το δίκτυο ηλεκτρισμού και την ενέργεια που διοχετεύεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα στο δίκτυο ηλεκτρισμού.

Συγκεκριμένα, στο τέλος κάθε διμηνίας, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια αφαιρείται από την καταναλωμένη. Σε περίπτωση που υπάρχει περίσσευμα παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από την καταναλωμένη, οι κιλοβατώρες μεταφέρονται στους επόμενους δύο μήνες ως απόθεμα και εκκαθαρίζονται στο τέλος του ημερολογιακού έτους (Φεβρουάριο-Μάρτιο).

Επίσης, για όσους τους ενδιαφέρει η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος net metering, κοιτάξτε τα έντυπα αιτήσεων που χρειάζονται και ενημερωθείτε για τα νέα χρηματοδοτικά σχέδια από τον συνεργατισμό.

Επιπλέον, παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο που ακολουθεί για να μάθετε πως λειτουργεί ένα φωτοβολταϊκό σύστημα συμψηφισμού (Net Metering).

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μιας Κυπριακής οικογένειας (οικία με 3-4 άτομα των 150-200m2) σε διμηνιαία βάση.

oikiaka photovoltaika systimata net metering exoikonomisi kypros

Όπως μπορούμε να δούμε από τον πιο πάνω πίνακα, το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου η οικία κατανάλωσε 960kWh οι οποίες αντιστοιχούν σε λογαριασμό της ΑΗΚ περίπου €240 (με τιμή €0.25/kWh).

Επιπλέον, την ίδια περίοδο το φωτοβολταϊκό σύστημα των 3kWp παρήγαγε περίπου 612kWh. Συνεπώς ο ιδιοκτήτης οφείλει να πληρώσει μόνο τις 348kWh (960kWh – 612kWh) οι οποίες αντιστοιχούν σε €87 συν τα τέλη δικτύου που ανέρχονται σε €28 το δίμηνο.

Δηλαδή ο ιδιοκτήτης οφείλει να πληρώσει €87 + €28 = €115 αντί για €240 και θα έχει κέρδος €125 για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου.

Σε περίπτωση που υπάρχει περίσσευμα παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από την καταναλωμένη, οι κιλοβατώρες μεταφέρονται στους επόμενους δύο μήνες ως απόθεμα και εκκαθαρίζονται στο τέλος του ημερολογιακού έτους όπως μπορούμε να δούμε από τον πιο πάνω πίνακα για τους υπόλοιπους μήνες (Μάρτιο – Δεκέμβριο).

Συνολικά η οικία καταναλώνει περίπου 5155kWh ετησίως και το φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει περίπου 4787kWh ετησίως. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει συνολικά μόνο €260 αντί για €1289 και θα έχει κέρδος €1289 – €260 = €1029.

Παρακολουθήστε ζωντανά την παραγωγή των πιο πρόσφατων εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών συστημάτων μας.

oikiaka photovoltaika systimata net metering aposvesi kyprosΣυνολικά η όλη εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος συμψηφισμού (Net Metering) 3kWp στοιχίζει περίπου €4,500 – €5,500 με το ΦΠΑ.

Επιπλέον, με την έγκριση της αίτησης ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στην ΑΗΚ το ποσό των €250 + ΦΠΑ (αντικατοπτρίζει το κόστος διαχείρισης της αίτησης, το κόστος του μετρητή, του ελέγχου και της σύνδεσης της εγκατάστασης).

Το φωτοβολταϊκό σύστημα εξοικονομεί περίπου €1029 τον χρόνο για την διάρκεια ζωής των φωοβολταϊκών πλαισίων που είναι περίπου 20 – 25 χρόνια.

Συνεπώς, η απόσβεση του φωτοβολταϊκού συστήματος γίνεται περίπου στα 5 χρόνια και στα 20 χρόνια η συνολική εξοικονόμηση ανέρχεται στις €16,000 – €18,000, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές τιμές του ρεύματος.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3/2008, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να γίνει πάνω σε οροφές (κεκλιμένες ή οριζόντιες) νόμιμα υφιστάμενων οικιστικών μονάδων ή πάνω στο έδαφος εντός του οικοπέδου της οικοδομής.

Σε περιπτώσεις οικιστικών μονάδων οπού οι ιδιοκτήτες είναι περισσότεροι από ένας (π.χ. πολυκατοικία), τότε όλοι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι συμφωνούν με την πραγματοποίηση της εν λόγω εγκατάστασης στο υποστατικό.

Επίσης, σε περιπτώσεις οπού η οικοδομή έχει κηρυχθεί διατηρητέα δεν μπορεί να γίνει εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικά παραδείγματα εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κεκλιμένες ή οριζόντιες στέγες νόμιμα υφιστάμενων οικιστικών μονάδων.

oikiaka photovoltaika systimata net metering xorothetisi kypros

oikiaka photovoltaika systimata net metering xorigia kyprosΤο ύψος της χορηγίας που θα καταβάλλεται σε όσους αιτητές τύχουν έγκρισης θα είναι εφ’ άπαξ ποσό ύψους εννιακοσίων ευρώ (€900) για κάθε εγκατεστημένο κιλοβάτ (kW), με μέγιστο ποσό χορηγίας τα δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ (€2.700) ανά σύστημα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο εμπίπτει στην κατηγορία των ευάλωτων και ευπαθών καταναλωτών και είναι ο ιδιοκτήτης της οικιστικής μονάδας στην οποία θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα ή στην περίπτωση που δεν είναι ο ιδιοκτήτης να υποβληθεί η συγκατάθεση του ιδιοκτήτη δεόντως πιστοποιημένη.

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν:

  • Οι Λήπτες Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας από την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών με ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα (για το έτος 2012 ή για το έτος 2013) μέχρι €39.000. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι οικογένειες με μόνο ένα γονέα που λαμβάνουν το επίδομα τέκνου και αποκτούν δικαίωμα σε επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας όταν συντρέχουν οι ακόλουθες συνθήκες:
    1. Ως μόνος γονέας ζει χωρίς σύζυγο/σύντροφο/συμβίο με τα εξαρτώμενα τέκνα του.
    2. Είναι αυτός/-ή και τα εξαρτώμενα τέκνα του πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ε.Ε. και διαμένουν στη Δημοκρατία τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια.
    3. Είναι άγαμος, χήρος, διαζευγμένος ή έχει σύζυγο που έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριο.