Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα χρησιμοποιούνται κυρίως για να τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει δίκτυο της ΑΗΚ, γι’ αυτό είναι απαραίτητη η αποθήκευση της ενέργειας των φωτοβολταϊκών πλαισίων σε μπαταρίες μέσω ενός ρυθμιστή φόρτισης και η εγκατάσταση μετατροπέα του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο. Επίσης, τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να επεκταθούν ή να συνδυαστούν και με άλλες πηγές ενέργειας, ανανεώσιμες ή συμβατικές (υβριδικά συστήματα), σε περίπτωση αύξησης της ζήτησης ενέργειας.

autonoma photovoltaika systimata kypros