Το Σχέδιο με τίτλο «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους» αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για την προώθηση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων.