Παρακολουθήστε το βίντεο και ενημερωθείτε πως λειτουργεί ένα φωτοβολταϊκό σύστημα συμψηφισμού (Net Metering). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή του συστήματος Net Metering, την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτει, το χρόνο απόσβεσης που χρειάζεται, τη χωροθέτηση του συστήματος και για διαθέσιμες χορηγίες, παρακαλώ κατευθυνθείτε στο τμήμα της σελίδας μας με τα οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα net metering.